AKTUALITY

arr3PoděkováníDěkujeme Asociaci pro elektromobilitu ČR za poskytnutí daru ve formě ochranných štítů pro... arr3Konzultace žáků 9. třídVážení zákonní zástupci,   projevili jste zájem o konzultace pro Vaše děti, žáky 9.... arr3Čestné prohlášení ke staženíFormát docx Formát pdf ... arr3Další informace k zápisuVážení rodiče, dne 30.4.2020 skončil zápis do 1. tříd naší školy. V nejbližších dnech obdržíte... arr3Hodnocení za 2. pololetíVážení rodiče, MŠMT 27.4. vydalo vyhlášku a metodiku k hodnocení žáků na konci 2. pololetí. Při... arr3Ošetřovné pro OSVČPokud osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na... arr3Procvičování pro žáky1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny.... arr3Nabídka soutěžípro žáky školy je k dispozici na našem facebookovém profilu.  ... arr3Kalendář akcí    ...

Vážení zákonní zástupci,

od 8. června dojde k znovuotevření základní školy pro žáky druhého stupně. Účast žáků není povinná, závisí na Vašem rozhodnutí.

Výuka by probíhala formou konzultačních hodin vždy jedno dopoledne v týdnu. Přesněji vše určíme až podle počtu přihlášených žáků.

Zvažte rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví a rozhodněte o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Po příchodu ke škole zákonný zástupce žáka / žák předá vyučujícímu čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, které potvrzuje seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Dostupné na www.zsneveklov.cz/cestne prohlaseni).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.

Žáci budou rozděleni do skupin (maximální počet žáků ve skupině bude 15). Složení skupin je neměnné. Ve třídě budou v lavici sedět pouze jeden žák s rozestupem 2 metry od spolužáků. Po většinu dne budou mít na obličeji roušku.

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví.

Mgr. Martina Šťástková, ředitelka školy

YmQ4N