AKTUALITY

arr3Informace pro rodiče žáků 1. třídVážení rodiče, nový školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. září v 7:50. Škola bude... arr3Procvičování pro žáky1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny.... arr3PoděkováníDěkujeme Asociaci pro elektromobilitu ČR za poskytnutí daru ve formě ochranných štítů pro...


Informace pro rodiče žáků 1. tříd

Vážení rodiče,

nový školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. září v 7:50. Škola bude otevřena od 7:30. Paní učitelky Mgr. Jiřina Humhalová a Mgr. Miluše Trnková budou Vás a Vaše děti čekat v 1. třídách. První školní den ukončíme kolem desáté hodiny. Na slavnostní uvítání prvňáčků bude navazovat první třídní schůzka rodičů, kde Vám třídní učitel sdělí další důležité informace.

V dalších dnech už platí vyučování dle rozvrhu, tzn. od 7:50 do 11:30. Své děti můžete vyprovodit do třídy ještě do konce týdne.

První den ve škole děti dostanou dárkový balíček, proto tyto pomůcky nemusíte kupovat:

 •         Koh-i-noor Pastelky TRIOCOLOR 3132, 12 barev - trojboké
 •         Koh-i-noor Barvy vodové 12 barev 30 mm
 •         Koh-i-noor Modelína 10 barev, 200 g v celofánu
 •         Koh-i-noor trojhranné voskovky 8272 - 12 barev
 •         Koh-i-noor grafitová tužka 1802, číslo 1 - trojhranná
 •         Koh-i-noor grafitová tužka 1802, číslo 2 - trojhranná
 •         Koh-i-noor grafitová tužka 1802, číslo 3 - trojhranná
 •         Spoko Školní nůžky 0533 dětské kulaté 13 cm - mix barev
 •         SPOKO štětec vlasový, kulatý, velikost 8
 •         SPOKO štětec štětinový, plochý, velikost 12
 •         Office Lepicí tyčinka - 15 g
 •         Ubrus na výtvarnou výchovu - mix motivů
 •         Barevné papíry A4 20 listů
 •         SEVT Úkolníček pro 1., 2. a 3. třídu A6
 •         SEVT dětský rozvrh hodin

Vaše dítě bude dále potřebovat:

aktovka, penál, kufřík (pevná krabice, plastový box) na výtvarné potřeby, látkový sáček na oblečení na tělesnou výchovu, přezůvky, desky na číslice, desky na písmena + obálka, ubrousek na lavici pod svačinu, mazací tabulku

Penál –  tužky č. 2, hadřík na tabulku, kryté ořezávátko, gumu, černý fix, 2x fix na tabulku, pero, z balíčku přidejte: nůžky, pastelky, lepicí tyčinku

VV + PČ- z balíčku: vodové barvy, barevné papíry, štětce, modelína, voskové barvy, ubrus

               dokoupit: kufřík, zástěra nebo staré tričko, kelímek na vodu, houbička, svazek špejlí, 2x lepidlo (tuba + Herkules), paleta, štětce (kulaté i ploché), temperové barvy, vata, malý hadřík, 2x balíček papírových kapesníků, podložka na modelování A3

TV - sáček se cvičebním úborem, šortky/ tepláky, tričko, obuv s bílou podrážkou do haly, obuv ven, švihadlo

Do třídy si žáci přinesou box papírových kapesníků. Hradit budou kreslící čtvrtky.

Žáci si obalí průhledným obalem všechny učebnice, sešity a notýsek.

Kufřík a sáček se cvičebním úborem si žáci ukládají do svých skříněk na chodbě – vše podepsané.

Provoz školy:

Žáci 1. stupně využívají k příchodu a odchodu vchod 1. stupně, tj. vchod z boku budovy, pod schodištěm.

Budova školy je otevřena od 6.30 (zejména pro dojíždějící žáky). Žáci počkají na začátek vyučování v prostoru školní družiny. Na ranní družinu není třeba se přihlašovat. 

V 7.30 přecházejí žáci do svých tříd. V 7.45 mají žáci povinnost být ve třídě a připraveni na vyučování. První vyučovací hodina začíná v 7.50. V 9.30 je velká přestávka (na svačinu).

V 11.30 prvňákům vyučování končí. Přecházejí do školní jídelny, poté do šaten, kde si je u vchodu 1. stupně přebíráte.

Kroužky začínají pracovat v říjnu. Během září žáci dostanou jejich seznam a přihlášku. Cena kroužku je stanovena vedoucím kroužku.

Provoz školní družiny:

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem ŠD, který je k dispozici na www.zsneveklov.cz.

Omlouvání žáků z vyučování:

Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných závažných důvodů. Toto je nutno učinit do 2 dnů od začátku nepřítomnosti žáka. Omluvit žáka lze i telefonicky na tel. čísle 317 741 791, popř. 317 741 790.

V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka:

a/ na 1 vyučovací hodinu vyučující předmětu

b/ na 2 dny příslušný třídní učitel

c/ na dobu delší než 2 dny ředitelka školy

Důvod nepřítomnosti žáka ve škole sdělí rodiče prostřednictvím notýsku v den nástupu dítěte do školy. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení. 

V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě, zákonní zástupci si dítě osobně převezmou ve škole od vyučujícího učitele.  

O mimořádné uvolnění žáka na 3 a více než 3 dny je třeba zažádat. Musí se jednat o zcela výjimečný a odůvodněný případ. Vyplněnou žádost (dostupná na www.zsneveklov.cz) je třeba odevzdat nejpozději týden před termínem mimořádného uvolnění třídnímu učiteli. Dobu nepřítomnosti jsou rodiče povinni řádně omluvit do elektronické žákovské knížky. Žák je povinen zajistit si informace týkající se doplnění učiva a hodnocení v jednotlivých předmětech. Při uvolnění škola žákovi neumožní žádné úlevy v klasifikaci, ústním a písemném zkoušení.

 Žák je povinen si doplnit zameškané učivo a informovat se o průběhu výuky, kterou zameškal.

Bezpečnost:

 Ve škole se žák přezouvá, dbá na hygienu, zvlášť před jídlem a po použití WC. Chodí slušně a čistě oblečen a upraven. Žák dodržuje řády a pokyny, se kterými je na začátku školního roku seznámen třídním učitelem (školní řád, zásady bezpečného chování ve škole, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, postup při vzniku úrazu, postup při vzniku požáru).

 Každý úraz, poranění, nevolnost či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, či při akcích školy žák ihned nahlásí vyučujícímu nebo svému třídnímu učiteli. 

 

N2JkYjlkZD