AKTUALITY

arr3Informace pro rodiče žáků 1. třídVážení rodiče, nový školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. září v 7:50. Škola bude... arr3Procvičování pro žáky1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny.... arr3PoděkováníDěkujeme Asociaci pro elektromobilitu ČR za poskytnutí daru ve formě ochranných štítů pro...

ŠKOLA
O škole

Základní škola Jana Kubelíka, Neveklov je součástí školského areálu. Je moderním školským zařízením, které žákům nabízí nádherné a kvalitní prostředí pro získání jejich základního vzdělání.

Hlavní školní budova je terasovitě řešená čtyřpatrová stavba. Škola má kromě 16 kmenových tříd odborné pracovny (fyziky + chemie, chemickou laboratoř, přírodopis, pracovnu výtvarné výchovy, hudební výchovy, 3 jazykové učebny, učebny s interaktivní tabulí, pracovnu pozemků, psaní na stroji, šití a keramickou dílnu, 3 počítačové učebny, cvičný byt, dílnu pro práci se dřevem a dílnu pro práci s kovem). Do nich žáci přecházejí na výuku předmětů, které vyžadují zvláštní vybavení nebo specielní pomůcky. Škola má společně s OA Neveklov k dispozici sportovní halu pro výuku tělesné výchovy a pro činnost kroužků.

Od 1. 9. 2010 pracuje celá škola podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - ZŠ Neveklov, 2007 - 2008.

V současné době má škola 330 žáků, kteří se vzdělávají v 16 třídách. Pečuje o ně 21 pedagogů, správce budovy a 4 uklízečky. Sportovní hala má svého správce a uklízečku.

Součástí školy je také školní výstavní síň, bufet, cvičný byt, školní klub, stálá výstava Nová Guinea, knihovna a několik kabinetů. V minulých letech škola pořídila několik interaktivních tabulí. Bufet, aulu, sportovní halu, chemickou laboratoř i venkovní sportoviště využívá také Obchodní akademie Neveklov. Aulu, která je rovněž součástí základní školy (257 míst k sezení), využívají obě školy k pořádání koncertů, besed a přednášek. Nejrozsáhlejší akce, která se zde každoročně koná, je organizace závěrečného koncertu Podblanického hudebního podzimu.

Sportovní hala i venkovní sportoviště slouží denně od 17 do 22 hodin pro potřeby sportovních klubů a společenských organizací. Pronajímají se i na celé hlavní prázdniny.

Škola má elektronické zabezpečovací zařízení a průmyslovou televizi.

 

Historie neveklovské školy v datech

1671 První zmínka o škole i o učiteli, který se pravděpodobně jmenoval Kurius. Škola stávala  na místě obecné školy (dnešní ul. Komenského - u kostela).

1720 - 1794 Zde je vzpomínán učitel Pavlovský. Žáci školu navštěvovali nepravidelně, učili se psát na tabulky. Učitel byl placen naturáliemi, někdy penězi, vydělával si hraním u muzik.

1794 Připomínán učitel Ignác Chlumecký - preceptor, který skládal zkoušky ve Vídni. Po něm pokračoval jeho syn téhož jména. Škola měla 200 žáků.

1814 Dřevěná školní budova vyhořela, byla opravena, ale po dvou letech opět vyhořela. Vyučovalo se v č.p. 48, 72, 64.

1861 Byla vystavěna nová školní budova - jednoposchoďová.

1877 Vyučovali v Neveklově 4 učitelé + industriální učitelka. Řídícím učitelem byl Eduard Stojánek (do roku 1908).

1885 Škola má 1. 2. 3. 4. a dvě páté třídy s těmito počty žáků: 94, 107, 116, 98, 70, 43

1890 Byla provedena přístavba školy, mezi učiteli je také Jan Heřman, otec klavírního virtuoza.

1919 Zřízena měšťanská škola (v dnešní ulici Pod Radnicí), ředitelem Jan Mařík (od roku 1908).

1923 Zřízena odborná škola hospodářská se školním statkem(2. patro měšťanské školy).

1941 - 1942 Vypracován projekt Vzorné újezdní školy v Neveklově - odložen pod vlivem válečných událostí.

1942 - 1945 Vystěhování Neveklovska a zřízení cvičiště SS na tomto území.

1943 Neveklovská škola se v prosinci stěhuje do Postupic. Ředitelem školy je Jan Rybák.

1945 Návrat školy do stávajících budov. Ředitelem je J. Jankovský, později B. Jiřička.

1950 Je zřízena školní družina a školní klub - budova MNV (bývalý soud, náměstí č.83, později jsou zde i třídy).

1973 Byla ve školní budově v ulici Pod Radnicí provedena rekonstrukce elektroinstalace a bylo vybudováno ústřední vytápění. Ředitelem je J. Procházka. Jako ředitelé se dále vystřídali : A. Novák, Z. Hrstka, R. Chárová (do r.1992)

1990 Základní škola má učebny v pěti nevyhovujících objektech. (1992  - červen 2003 je ředitelem mgr. Lad. Kotek)

13. 5. 1992 Je založena Nadace Neveklovska

10. 12. 1993 Oslovení předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PhDr.M.Uhdeho

2. 9. 1994 Vyhlášeno výběrové řízení na projektanta nového školského areálu v Neveklově (z pěti nabídek byl jako vítězný vybrán návrh Projektového ateliéru pana prof. Rullera z Brna)

15. 4. 1996 Uzavřena smlouva mezi MF, MŠMT, OkÚ a obcí Neveklov o výstavbě a pro- vozu nového školského areálu.

8. 10. 1996 Vyhlášeny výsledky soutěže na dodavatele stavby (1. Sládek Benešov, 2. Dvořák Tábor, 3. Conguesta Příbram)

28. 10. 1996 POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE

1. 9. 1998 Zahájení školního roku v nové budově základní školy. Otevření internátu střední školy.

1. 9. 1999 Zahájení školního roku v nové budově ekonomické akademie. Otevření nové školní jídelny.

31. 12. 1999 Dokončena sportovní hala

1. 9. 2000 Dokončena venkovní sportoviště

4. 9. 2006 Zahájení tohoto školního roku proběhlo  za účasti prezidenta ČR prof.Václava Klause, což je historicky první návštěva hlavy státu v Neveklově.

NGY2YTF