AKTUALITY

arr3Seznam žáků přijatých do školní družinypro školní rok 2018 / 2019   ...

 

 


» Školní jídelna
Školní jídelna Neveklov

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků I. a II. stupně Základní školy Neveklov, studentů Obchodní akademie (obědy, celodenní stravování) a žáčků mateřské školy. Dále umožňuje závodní stravování zaměstnanců těchto organizací. Poskytuje také stravování cizích strávníků (učitelé ve výslužbě, důchodci, zaměstnanci obce Neveklov ap.).

 

 

Kontakty
Školní jídelna Neveklov                
Školní 302              
257 56 Neveklov               Ředitel školní jídelny: Martin Šimr
Tel.: 317 741 188               Pokladní: Marie Křížová
IČ: 70990671               Vedoucí kuchařka: Marie Čermáková

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005, ve znění pozdějších přepisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní předpisy a vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Každý strávník si musí zakoupit čip u vedoucí školní jídelny. Cena čipu je 115 Kč. Čip slouží jako průkazka do jídelny na výdej stravy, čipem si můžete objednat nebo odhlásit jídlo přes počítač, který je umístěn v jídelně.

V případě ztráty čipu si musí strávník koupit nový, v případě vrácení nepoškozeného čipu při ukončení stravování mu bude částka vrácena zpět.

V jídelně se vaří dva druhy obědů, každý strávník si může objednat stravu podle volby, dva dny předem.

Vybírat jídlo lze také přes internet na www.strava.cz, přístup na požádání zřídí vedoucí jídelny.

Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu obědu. Nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

Přihlášení na přechodnou dobu se provádí v kanceláři školní jídelny osobně či telefonicky na čísle 317 741 188, každý pracovní den od 6.30 do 15.00 hod.. Odhlášky z důvodu nemoci se odhlašují do 8.00 hod. ráno, na následující den je nutné odhlásit stravu do 13.00 hod. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Hromadné akce (výlet, praxe, exkurze apod.) se odhlašují týden dopředu.

V době prázdnin jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen na nástěnce a v jídelně.

Provoz školní jídelny

Pracovní doba

6.00-14.30

11.00-19.30

 

Provozní doba

6.30-8.00

11.00-14.00

17.30-18.00

Výdejní doba

mateřská škola

11.00

 

 

děti a zaměstnanci

11.30-13.30

 

 

cizí strávníci

11.00-11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stravné se hradí složenkou /kterou si strávníci musí vyzvednout u vedoucí jídelny včas, aby měl vždy k 30. předcházejícího měsíce zaplaceno/ nebo přes účet /sporožiro inkaso na číslo 101112001/0800, ost. banky inkaso na číslo 0325846389/0800/.


Dotazy, připomínky a případné problémy řešte přímo v kanceláři školní jídelny s panem ředitelem M. Šimrem.

Řád jídelny
 1. Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11.00 do 13.30 hod, snídaně od 7.00 do 7.45 hod, večeře od 17.30 do 18.00 hod.

 2. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny. Před vstupem do jídelny provedou důkladnou očistu rukou, po provedené očistě se žáci shromáždí před vstupem do jídelny.

 3. Vyučující předá žáky dozoru ve školní jídelně.

 4. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

 5. Pro jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozoru. Použité nádobí odnáší na okénko u myčky, příbory se odkládají do síta - nehází se.
  Po odložení nádobí si otři tác a odlož na příruční vozík.

 6. Hlavní jídlo se vydává po odčipování strávníka platným čipem.

 7. Při ztrátě nebo případně zapomenutí čipu doma ohlásí tuto skutečnost u vedoucí školní jídelny. Jídlo mu bude vydáno až po vydání obědů ostatním žákům a jiným strávníkům, kteří se prokázali platným čipem.

 8. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.

 9. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.

 10. Dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí včetně příborů. Dozor dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídla apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků.
  Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

 11. Dojde-li k opaření nebo jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí dozor tuto událost vedoucí školní jídelny, která poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznámí řediteli školy.
  Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.

 12. Poplatek za stravné se platí předem, buď přes účet nebo složenkou, kterou si vyzvedne strávník u vedoucí školní jídelny.

   

MzU1MTB