AKTUALITY

arr3PoděkováníDěkujeme Asociaci pro elektromobilitu ČR za poskytnutí daru ve formě ochranných štítů pro... arr3PRACOVNÍ NABÍDKA  Přijmeme asistentku/a pedagoga na částečný pracovní úvazek (0,5 úv. - 20 hodin... arr3Procvičování pro žáky1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny.... arr3Kalendář akcí

» Školní jídelna
Školní jídelna Neveklov

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků I. a II. stupně Základní školy Neveklov, studentů Obchodní akademie (obědy, celodenní stravování) a žáčků mateřské školy. Dále umožňuje závodní stravování zaměstnanců těchto organizací. Poskytuje také stravování cizích strávníků (učitelé ve výslužbě, důchodci, zaměstnanci obce Neveklov ap.).

 

POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY 

 

Kontakty

 

Školní jídelna Neveklov              
Školní 302              Ředitel školní jídelny: Martin Šimr
257 56 Neveklov                
Tel.: 317 741 188              Pokladní: Marie Křížová  
IČ: 70990671              Vedoucí kuchařka: Marie Čermáková  

Řád jídelny
 1. Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11.00 do 13.30 hod, snídaně od 7.00 do 7.45 hod, večeře od 17.30 do 18.00 hod.
 2. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny. Před vstupem do jídelny provedou důkladnou očistu rukou, po provedené očistě se žáci shromáždí před vstupem do jídelny.
 3. Vyučující předá žáky dozoru ve školní jídelně.
 4. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 5. Pro jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozoru. Použité nádobí odnáší na okénko u myčky, příbory se odkládají do síta - nehází se.
  Po odložení nádobí si otři tác a odlož na příruční vozík.
 6. Hlavní jídlo se vydává po odčipování strávníka platným čipem.
 7. Při ztrátě nebo případně zapomenutí čipu doma ohlásí tuto skutečnost u vedoucí školní jídelny. Jídlo mu bude vydáno až po vydání obědů ostatním žákům a jiným strávníkům, kteří se prokázali platným čipem.
 8. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
 9. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.
 10. Dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí včetně příborů. Dozor dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídla apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků.
  Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.
 11. Dojde-li k opaření nebo jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí dozor tuto událost vedoucí školní jídelny, která poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznámí řediteli školy.
  Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
 12. Poplatek za stravné se platí předem, buď přes účet nebo složenkou, kterou si vyzvedne strávník u vedoucí školní jídelny. 
ZGI5Zm