AKTUALITY

arr3Informace pro rodiče žáků 1. třídVážení rodiče, nový školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. září v 7:50. Škola bude... arr3Procvičování pro žáky1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny.... arr3PoděkováníDěkujeme Asociaci pro elektromobilitu ČR za poskytnutí daru ve formě ochranných štítů pro...

» Poradenská činnost
Výchovný poradce školy: Mgr. Zuzana Findová
 
konzultační hodiny: dle domluvy
 
 
Aktuální formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři použitelné od školního roku 2011/2012:
 
Přihláška pro denní studium zde
Přihláška do oboru s talentovou zkouškou zde
 
 
Webové stránky k volbě povolání:
 
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce: Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ve zkratce uváděný jako ISA) se díky rozsahu a kvalitě poskytovaných informací stává výchozím internetovým zdrojem nejenom pro žáky, ale i rodiče, učitele a poradenské pracovníky. Jeho hlavním cílem je všestranná podpora při rozhodování o volbě povolání. Informační systém ISA poskytuje užitečnou pomoc především při hledání vzdělávací a kariérové cesty.
 
Průvodce světem povolání: Tyto interaktivní internetové stránky poskytují podrobné informace o více než 600 povoláních v podobě textu, fotografií a zvukových nahrávek.
 
Atlas školství: V internetovém Atlase školství jsou k dispozici aktuální přehledy škol a jejich studijní nabídka. Pro žáky jsou z množství dostupných informací důležité především podrobné informace o středních školách. Ty lze vyhledávat podle názvu školy, oboru, ale i regionů apod.
Školní metodik prevence: Mgr. Markéta Ornová
 
konzultační hodiny: po tel. domluvě
e-mail: marketa.ornova@zsneveklov.cz
 
Zajímavé informace z oblasti prevence rizikového chování:
 

Články jsou přebrány ze stránek Pedagogicko-psychologické poradny, Bruntál (www.pppbruntal.cz)

Školní psycholog: PhDr. Kristýna Klápová
 
konzultační hodiny: po telefonické domluvě PO + ČT 9.00 - 17.00
 
telefon: 728 718 666
 
 
Vážení rodiče,
byli jste (mj. formou generálního souhlasu) informování, že na škole působím jako školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, jejímž cílem je, aby se Vašim dětem, ale i jejich učitelům ve škole dařilo a líbilo a aby se předešlo případným problémům, které by narušovaly hladký průběh vzdělávacího a výchovného procesu.
 
Téměř veškeré činnosti, které mohu ve škole vykonávat, vyžadují souhlas rodičů, a to buď tzv. souhlas generální, nebo souhlas individuální informovaný. Jaký je v tom rozdíl?
 
1. Generální souhlas rodičů s činností školního psychologa
Rodiče, kteří podepíší generální souhlas, souhlasí s tím, že školní psycholog na škole působí. Tímto podpisem umožňují, aby školní psycholog po dobu školní docházky (anebo do odvolání souhlasu):
Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá (to znamená, že tím umožňujete dítěti přijít se se mnou poradit, když ho něco trápí).
  • Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádné náročné situaci (to znamená, že můžu pomoci, kdyby se dítě náhle začalo z něčeho „hroutit,“ či třeba panikařit.) V obou výše uvedených případech se jedná o jednorázovou konzultaci, pro další práci již musíte vždy udělit individuální informovaný souhlas (viz níže), a v takových případech vás vždy budu ohledně něj kontaktovat.
  • Pracoval s celými třídními kolektivy (na tématech jako jsou: diagnostika vztahů ve třídě, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností).
  • Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole.
Je třeba si uvědomit, že rozhodnou-li se rodiče generální souhlas s činností školního psychologa nepodepsat, nemá školní psycholog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat. Může to však mít za následek nemožnost účastnit se na těchto aktivitách s ostatními spolužáky – v případě práce s celou třídou bude muset být dítě odesláno do jiné třídy. Jedná se zde mj. i o to, že v některých případech mohou dítěti, které má s něčím problém, pomoci i jeho kamarádi a spolužáci, a v takových případech se snažím jeho spolužáky pro takovou aktivitu získat a spolupracovat s nimi. Pokud ale někdo z nich nemá generální souhlas rodičů, nemůže být přizván a svému kamarádovi pomoci.
Generální souhlas platí po celou dobu školní docházky a je možné kdykoliv odvolat i udělit.
 
 
2. Individuální souhlas rodičů s činností školního psychologa
Individuální souhlas udělují psychologovi rodiče vždy v konkrétním případě jednorázově na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnosti (činnostech), kterou bude psycholog s dítětem (dětmi) vykonávat. Individuální souhlas rodičů je takto nezbytnou podmínkou pro:
  • poskytování dlouhodobější péče dítěti,
  • zařazení dítěte do skupiny osobnostního rozvoje nebo do terapeutické skupiny
  • individuální psychologické vyšetření dítěte
  • jakékoli další individuální aktivity s dítětem.
To znamená, že vyskytne-li se potřeba některé z těchto činností u Vašeho dítěte nebo třídy, do které chodí, vždy Vás budu individuálně kontaktovat, a Vy budete mít možnost získat veškeré potřebné informaci o dané činnosti, o konkrétní situaci a o tom, jak se Vašeho dítěte týká. Na základě vlastního posouzení těchto informací pak buď udělíte, nebo neudělíte informovaný souhlas. Vyjma bodů uvedených v odstavci A) nebudu tedy s Vaším dítětem pracovat bez Vašeho výslovného (písemného) souhlasu. Stejně tak podléhá Vašemu souhlasu i jakékoliv konkrétní sdělení o Vašem dítěti třídnímu či jinému učiteli a vedení školy.
 
NTAxNGQyMj