AKTUALITY

arr3Informace pro rodiče žáků 1. třídVážení rodiče, nový školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. září v 7:50. Škola bude... arr3Procvičování pro žáky1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny.... arr3PoděkováníDěkujeme Asociaci pro elektromobilitu ČR za poskytnutí daru ve formě ochranných štítů pro...

» Název školy

Dne 22. února 2011

udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základní škole Neveklov, okres Benešov

nový čestný název


ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA KUBELÍKA, NEVEKLOV

 


JAN KUBELÍK, houslový virtuoz a skladatel

Jan Kubelík se narodil 5.7.1880 v Michli v č.p. 218. Michle tehdy ještě nebyla součástí Prahy. Rod Kubelíků pocházel však z Neveklova. Žili zde od dob třicetileté války až do roku 1819, kdy prodali svou usedlost a přestěhovali se do Prahy. Otec Jana Kubelíka  - Josef Matěj Kubelík se  narodil 18.3.1853 v Praze, Na Pankráci č.p. 68. Byl krejčím, později zahradníkem. Jeho rodina bydlela v Michli. Josef Matěj měl velmi slabý zrak, a proto obava rodičů před slepotou je přiměla dát jej učit  hře na housle.  Zemřel 24.9.1898 v Praze.

Matka Barbora Kubelíková, roz. Lohová se narodila 7.10.1853 ve Stranném poblíž Neveklova v č.p. 7 rodině Václava Loha, který však již nežil. Vyrůstala s matkou a pěti sourozenci v babičky Kateřiny Červenkové. Barbora navštěvovala obecnou školu v Bělici a u tamního učitele se učila zpěvu, kde projevovala neobyčejné pěvecké nadání. Vynikala i ve hře na housle. Po ukončení školy v Bělici,byla dána na zkušenou do Prahy k Janu Bartošovi, obchodnímu zahradníkovi v Krči. Zde se seznámila s rodinami neveklovských rodáků Josefa Kubelíka – řezníka a Jana Kubelíka – krejčího. Právě z rodiny krejčího Jana Kubelíka pocházel jako prvorozený syn Josef Matěj Kubelík, za kterého se 19.11.1877 provdala a přestěhovala se do Prahy. Matka zemřela 8.3.1929 v Praze.

Manželům Josefu Matěji a Barboře Kubelíkovým se narodilo 5 synů a jen 3 z nich se dožili dospělosti. Nejstarší syn Václav byl učitelem, druhorozený syn  JAN se stal největším houslistou 20. století. Čtvrtý syn v pořadí byl František, který byl profesorem klavírní hry.

Jan projevoval od útlého mládí mimořádné hudební nadání. Byl tzv. zázračné dítě. Otec ho začal učit hře na housle už v pěti letech. Jako devítiletý měl samostatný koncert v Blevicích  a také v Besedě v Nuslích. Dále se učil u K.Webera, K.J.Ondříčka a F.Sršně. Na hudební konzervatoř v Praze byl přijat profesorem Otakarem Ševčíkem jako dvanáctiletý, tedy dříve, než dovoloval řád školy. O.Ševčík, hudební pedagog,  na něm uplatnil svoji novou metodu a během šesti let z něho udělal dokonalého umělce, jež ovládl neobyčejně náročnou techniku houslové hry, kterou zanedlouho obdivoval celý svět.  Při absolventském koncertu v roce 1898 v Praze, vyvolala úžas u posluchačů jeho interpretace Paganiniho houslového koncertu G dur. V témže roce koncertoval ve Vídni a v Budapešti. V roce 1900 uspořádal jako dvacetiletý koncert pro své příznivce v nově opravené radnici v Neveklově. V dalších letech koncertoval Kubelík ve více než 50 státech a uspořádal více než 6000 koncertů.

Podle průměrného počtu vždy vyprodaných sedadel v halách a koncertních síních slyšelo Kubelíka více než  pět milionů posluchačů.

Hrál v Indii, Číně, Japonsku v jižní Africe, Austrálii,na Novém Zélandu, v Argentině, v Turecku, v Palestině, na Filipinách, Ceyloně. Opakovaně hrál v Americe a ve všech zemích Evropy. V Anglii ho přijala královna Viktorie ve svém sídle ve Windsoru, v Rumunsku dostal nejvyšší řád od královny Carmen Sylvy, v Římě byl hostem královské rodiny a papež Lev XIII. mu propůjčil Řád sv. Řehoře Velikého, rodiště Paganiniho Janov mu udělilo zlatou medaili po koncertě v roce 1905. Podobných vyznamenání přijal ještě mnoho.

Jako jeden z mála interpretů obsáhl celý repertoár světové houslové literatury a vždy hrál zpaměti. Virtuozně zvládal  i ty nejobtížnější skladby Paganiniho, udivoval technickou virtuozitou obtížných dvojhmatů i mimořádnou technikou smyčcovou, kde výrazu lehkosti a vzdušnosti dosahoval vahou silně napjatého smyčce.  Hrál na světově proslulé Stradivariho housle  „Emperor“ z roku 1715 a na housle Guarneri.

Kubelík fascinoval publikum i svým uhrančivým pohledem a dlouhými prsty, z pod kterých tryskala čarovná hudba.

Jan Kubelík si z obrovských honorářů koupil zámek Býchory u Kolína, kde  vytvořil domov s manželkou, půvabnou hraběnkou Marianou Csáky-Széllovou, se kterou měl osm dětí. Jejich nejslavnějším potomkem byl Rafael Jeroným Kubelík, světoznámý dirigent.

Kubelík podporoval i tak velká tělesa jako třeba Českou filharmonii, které v době finanční tísně v roce 1901 věnoval značnou částku peněz a navíc jí pomohl zorganizovat velký koncertní zájezd do Anglie v roce  1902 s dirigentem Oskarem Nedbalem.

Své další sídlo si koupil v Orlové na Slovensku, posléze si opatřil vilu v Opatii (poloostrov Istrie, dnešní Chorvatsko)  blízko moře, kam se rád vracel z koncertních cest. Zakoupení nové rezidence Rothenturnu u Šoproně (Sopron-Maďarsko) v roce 1930 (hospodářská krize) jej však přivedlo do finanční katastrofy.

Kubelík se věnoval i skladatelské činnosti. K největším patří 6 houslových koncertů z let 1916-1924. Významná je i Symfonie a moll z roku 1937 i řada drobných skladeb (Tanec oktáv, Burleska, Nokturno, Tenerezza, Stará píseň, aj.)

Domů se natrvalo vrátil  v roce 1938. Za okupace připravil s Českou filharmonií deset koncertů. Všechny hrál zpaměti na důkaz svého nestárnoucího umění. 11. května 1940 přijel do Neveklova povzbudit zvukem svých houslí posluchače v těžké válečné době. Jeho koncert v sokolovně byl zcela vyprodaný. Kubelík hrál již těžce nemocný. Řízením osudu byla posledním  přídavkem píseň „Dobrú noc má milá…“ i poslední písní v oslnivé kariéře Jana Kubelíka.  Pokračující nemoc mu již nedovolila uskutečnit další hudební plány. Na sklonku života bydlel u svého syna Rafaela v Korunní ulici na Vinohradech.

Houslovému virtuozovi bylo uděleno čestné občanství Neveklova 11.5.1940.

Zemřel 5.12.1940 v Praze v podolském sanatoriu po operaci jater. Pochován je na vyšehradském hřbitově – Slavíně.

René Kubelík je pravnukem Jana Kubelíka a je třetím zástupcem slavného muzikantského rodu. René je rovněž houslový virtuoz žijící v Švýcarsku.  Navštívil Neveklov v prosinci  2008 jako čestný host závěrečného koncertu Podblanického hudebního podzimu, společně s mistrem Josefem Sukem. René pak uspořádal v aule základní školy (za klavírního doprovodu paní Martiny Hájkové) dva  samostatné koncerty. První se konal 17.5.2009  k uctění památky matky Jana Kubelíka a druhý 15.5. 2010 k uctění památky 70. výročí posledního koncertu J.K. v Neveklově.

V Neveklově 3.1.2010                                                                                                              

Sestavil: Mgr. Petr  Voříšek

MGI2M