AKTUALITY

arr3Informace pro rodiče žáků 1. třídVážení rodiče, nový školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. září v 7:50. Škola bude... arr3Procvičování pro žáky1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny.... arr3PoděkováníDěkujeme Asociaci pro elektromobilitu ČR za poskytnutí daru ve formě ochranných štítů pro...

»

domácí úkol středa 11.9.

psaní - na papíru motat klubíčka

domácí úkoly

- naučit se básničku na A - do pondělí 16.9. 

domácí úkoly pátek 13.9.

Moje první psaní str.10

pracovní sešit k Živé abecedě str.5, cv.1

doplnit chybějící cvičení označená červeným kroužkem a písmenem D

procvičovat přiřazení určitého počtu obrázků k číslům 1,2,3,4

naučit se básničku na A ( kdo ještě neumí )

v pondělí přinést 50 Kč na divadlo

úkoly pro prvňáčky úterý 10.9.

psaní - papír - kroužit kolem jablíček, nejdříve procvičit ruce

matematika - zařadit číslice a tečky do desek

čtení - naučit se básničku na A - do pondělí 

ořezat pastelky

domácí úkoly středa 2.10.

matematika - papír - odčítání do tří

čtení - PS k ŽA str.14,cv.2 - vybarvit a číst písmena

Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 4.10.2019 ředitelské volno z důvodu havárie vody v budově. Z tohoto důvodu nebude v provozu školní družina a ruší se kroužky.

domácí úkoly čtvrtek 12.9.

psaní - papír - motat klubíčka na obě strany

matematika - papír - nakreslit určený počet ryb

prvouka - Já a můj svět - str.6 - vybarvit obrázky "co je správně" a zdravá svačina   - na úterý 17.9.

ořezat pastelky

domácí úkoly pondělí 16.9.

matematika - papír - dokreslit správný počet kroužků k číslům

                            - spojit čísla se správným počtem kroužků

psaní - papír - kroužit okolo kytiček

domácí úkoly úterý 17.9.

matematika - papír - nakreslit pod čísla správný počet prvků

čtení - papír - zakroužkovat všechna O Ó o ó

                 - naučit se básničku - do pondělí

Děti dnes dostaly přihlášky na kroužky při ZŠ Neveklov.

domácí úkoly středa 18.9.

čtení - papír - číst aAoO

psaní - papír - ležatá osmička

matematika - papír - dokreslit správný počet kroužků pod čísla

domácí úkoly čtvrtek 19.9.

čtení - pracovní sešit k Živé abecedě - str.8, cv.2

psaní - papír - A,O - vždy jeden řádek

matematika - papír - 1, 2, 3 - vždy jeden řádek

domácí úkoly pátek 20.9.

čtení - papír - číst a A o O e E

         - papír - zakroužkovat e E v básničkách

psaní - papír - kreslit oblouky u pejska

Prohlédněte a podepište notýsky.

Prohlédněte penál a ořežte ( doplňte ) pastelky a tužky.

domácí úkoly pondělí 23.9.

čtení - Živá abeceda str.5 - zakroužkovat Ee v básničce, číst poslední řádek

                                      - naučit se básničku - do pondělí 30.9.

matematika - papír - psát čísla 1, 2, 3 - vždy pouze jeden řádek

domácí úkoly úterý 24.9.

matematika - papír - doplnit znaménka více, méně, rovná se

                               - napsat tři řádky čísel 3

prvouka - dokončit str.9

čtení - procvičovat čtení písmen A a O o E e 

domácí úkoly středa 25.9.

psaní - Moje první psaní str.16,17 - kreslit vlnky

          - procvičovat psaní A, O, E, 1, 2, 3

domácí úkoly čtvrtek 26.9.

čtení - Živá abeceda str.6 - zakroužkovat u,ú,U,Ú v básničce

                                         - učit se básničku

psaní - papír - nakreslit spirálky (rámeček) k obrázku

domácí úkoly pátek 27.9.

matematika - papír - doplnit znaménka větší, menší, rovná se

psaní - sešit Psaní číslic - str. 1,2,3 - vždy pouze tři řádky

čtení - procvičovat čtení písmen

          - v pondělí umět básničku na E

          - učit se básničku na U

Podepsat pracovní sešity, notýsky a testíky.

Ořezet a doplnit pastelky a tužky v penálu.

domácí úkoly pondělí 30.9.

psaní - papír - kreslit lipové listy

          - doplnit nedokončená cvičení označená červeným kroužkem

čtení - učit se básničky na E a U

Prohlédněte a podepište notýsky, pracovní sešity a domácí úkoly.

domácí úkoly úterý 1.10.

psaní - Moje první psaní str.24 - kreslit šikmé čárky - pouze první tři řádky

čtení - papír - zakroužkovat I i í v básničkách

                    - číst písmena

matematika - procvičovat - sčítání a odčítání do tří, porovnávání čísel do pěti

lisovat podzimní listy

domácí úkoly čtvrtek 3.10.

psaní - Moje první psaní str.25 - šikmé čárky - každý den dvě řádky

          - papír - číslo 4

čtení + psaní - pracovní list - každý den část

                     - procvičovat čtení písmen

matematika - pracovní list - vypracují pouze žáci, kteří nedostali ze sčítání a odčítání jedničky

domácí úkoly pondělí 7.10.

psaní - papír - šikmé čárky

čtení - Živá abeceda str.8,10 - číst písmena

         - učit se básničky - U, I, M

matematika - vymýšlet slovní úlohy s obrázky ze středu učebnice

                   - obrázky si nechte doma

sbírat a lisovat listy

domácí úkoly úterý 8.10.

matematika - papír - sčítání do 4

psaní - papír - kreslit vlaštovky

čtení - Živá abeceda str.8,10

         - učit se básničky

domácí úkoly středa 9.10.

psaní - Moje první psaní str. 29

čtení - papír - číst samostatná písmena, zatím nespojovat do slabik a slov

domácí úkoly čtvrtek 10.10.

psaní - papír - kreslit oblouky - čtyři řádky

čtení - papír - u sluníčka vyznačit ve větách slabiky, zkoušet slabiky číst

domácí úkoly pátek 11.10.

matematika - papír - odčítání do čtyř

psaní - papír - kreslit pastelkou oblouky

čtení - procvičovat tvoření a čtení slabik MA, MO, MI, ME, MU - papír, ŽA

V pondělí přinést vylisované listy.

domácí úkoly pondělí 14.10.

matematika - papír - sčítání a odčítání do čtyř

psaní - Moje první psaní str.32 - kreslit dolní zátrh

čtení - procvičovat čtení slabik

doplnit nedokončená cvičení v pracovních sešitech

domácí úkoly - úterý 15.10.

psaní - papír - kreslit "ryby" - čtyři řádky

čtení - papír - vyznačit a číst slabiky

Prohlédněte, podepište a pošlete zpět do školy testíky z matematiky - odčítání do čtyř.

domácí úkoly - středa 16.10.

čtení - papír - číst slabiky - alespoň 5x

psaní - Moje první psaní str. 1-35 - doplnit nedokončená cvičení

domácí úkoly čtvrtek 17.10.

psaní - papír - oblouky - čtyři řádky

čtení - PS k ŽA str. 18 - vyznačit slabiky a procvičovat čtení slabik

          - papír - procvičovat čtení slabik

domácí úkoly - pátek 18.10.

matematika - papír - sčítání do pěti

čtení - PS k ŽA str.16,18 - procvičovat čtení slabik

          - papír - procvičovat čtení slabik

           - papír A4 - dopsat slabiky k obrázkům

psaní - papír A4 - dopsat slabiky

penál - ořezat pastelky a tužky

Prohlédněte, podepište a pošlete zpět do školy testíky, pracovní sešity a notýsky.

domácí úkoly pondělí 21.10.

psaní - papír A5 - dopsat vlaštovky a malé psací e

čtení - papír A4 - procvičovat čtení slabik a slov

učit se básničky M, L, S

domácí úkoly úterý 22.10.

matematika - papír - sčítání a odčítání do pěti

psaní - písanka str.4 - tři řádky

čtení - papír - procvičovat čtení slabik a slov

Prohlédněte a podepište notýsky.

domácí úkoly středa 23.10.

čtení - PS k ŽA str.20, cv.2 a 3

        - papír - procvičovat čtení slabik a slov

psaní - papír - procvičovat psaní e, l - čtyři až sedm řádek dle vašeho uvážení

domácí úkoly - čtvrtek 24.10.

psaní - písanka str.6

čtení - papíry - procvičovat čtení písmen, slabik a slov

matematika - papír - odčítání do pěti

domácí úkoly - pondělí 4.11.

psaní - 2x papír A4 - procvičovat psaní "kapky" a písmena a

čtení - procvičovat čtení slabik a slov 

domácí úkoly čtvrtek 7.11.

matematika - Moje počítání str.4,cv.3

čtení - procvičovat čtení slabik, slov a vět

psaní - procvičovat psaní slabik na papíru - dle vlastního uvážení

domácí úkoly - pátek 8.11.

psaní - Písanka str. 14 a 15

         - papíry na procvičování - dle vašeho uvážení

čtení - Živá abeceda, PS k ŽA, papíry - procvičovat čtení slabik, slov a vět

         - Slabikář - zkoušet číst věty 

básnička a písnička o svatém Martinovi - není povinné

Prohlédněte a podepište pracovní sešity, Písanku a notýsky.

Domácí úkoly - pátek 13.12.

čtení - Slabikář str. 35, 36

český jazyk - Pracovní sešit ke Slabikáři str.10, cv.3, str.11, cv.3

Děti si doplní cvičení, která nestihly vypracovat ve škole.

Prohlédněte a podepište notýsky a sešity.

domácí úkoly - pondělí 16.12.

čtení - procvičovat čtení ve Slabikáři str. 35, 36

matematika - sčítání a odčítání do 7 - papír - sloupeček 15

psaní - procvičovat psaní diktátu písmen, slabik a slov

          - Kdo nestihl ve škole, dopíše rozepsanou stranu v písance.

úkoly pro nemocné prvňáčky

domácí úkoly 20.1. - 24.1.

procvičujte

- opis slov z Písanky, slov a vět, které umíme napsat

- přepis slov a vět, které umíme napsat - velkým tiskacím písmem i psacím písmem

- psaní diktátu písmen, slabik, slov

- sčítání a odčítání do 8

- čtení ve Slabikáři 

- papíry jsou určené k procvičování dle vašeho uvážení

( Procvičujte hlavně to, co dětem nejde. )

20.1.

Písanka str. 13

Moje počítání str. 13

Slabikář str. 29, 31, 43 - V,v

21.1.

Písanka str. 13, 17

Moje počítání str. 14,15

Slabikář str. 44, 45

22.1. 

Písanka str. 18, 19

Moje počítání str. 16

Slabikář str. 28, 29, 31 - N, D, R, K, V

23.1.

Písanka str. 20

Slabikář str. 43 - 45

24.1. 

Písanka str. 31

Slabikář str. 44, 45 ( 46, 47 )

úkoly pro nemocné prvňáčky

domácí úkoly 27.1.2020

PS ke Slabikáři str. 24, cv.1 a 3

Slabikář str. 29, 31, 44, 45 - V,v

probrané učivo 27.1.2020  ( 28.1.2020 )

PS ke Slabikáři str. 24, cv. 1, 2, 3, 4,  ( str. 25, cv. 1, 2, 4, 5 )

Slabikář str. 29, 31, 44, 45 - V,v  

Písanka str. 21 - v  ( str. 22 )

PS Matematika str.16  ( 17, 18 )

Počítáme zpaměti str. 7

Listy a kopie na procvičování si můžete vyzvednout ve škole nebo po domluvě u mě doma.

domácí úkoly - úterý 28.1.

PS ke Slabikáři str. 25, cv. 2, 3

Slabikář str. 29, 31, 44, 45

domácí úkoly - středa 29.1.

matematika - PS str. 17, cv.4

čtení - Slabikář str. 46, 47

Domácí úkoly - čtvrtek 6.2.

Kdo nemá, doplní všechna označená cvičení v pracovních sešitech.

Prohlédněte a podepište písemné práce a pracovní sešity.

Zítra si děti přinesou krabičku od čaje.

úkoly pro prvňáčky

domácí úkoly do pátku 13.3.

Písanka - str.25 - písmeno b - děti mají kopii na procvičení

              - str.7,8

Slabikář - procvičovat čtení do str.82

PS ke Slabikáři - str.5,6

PS Matematika 2 - dokončit celý sešit

Počítáme zpaměti - str.11 - každý den jeden sloupeček

Procvičujte přepis vět a diktát slov, stačí vždy jedna věta a pět slov.

Pokud budete chtít příklady nebo texty na procvičování, napište mi.

Jsem Vám k dispozici na telefonu i na emailu.

ZmIzNTNi