AKTUALITY

arr3Informace pro rodiče žáků 1. třídVážení rodiče, nový školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. září v 7:50. Škola bude... arr3Procvičování pro žáky1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny.... arr3PoděkováníDěkujeme Asociaci pro elektromobilitu ČR za poskytnutí daru ve formě ochranných štítů pro...

» 1. stupeň
Stránky třídy 1.A, 2019/2020

třídní učitelka: Mgr. Galina Žďárská

Akce Halloween: Poznáte nás v halloweenských maskách?


Podzimní vytváření z přírodnin


Vítání sv. Martina


Čtvrtletní malování, stříhání, řazení, lepení a modelování na téma: PODZIM


ŠD - Pojetí vánočního stromku


Mikuláš 2019


Vánoce 2019


Zimní čas


Okénko do školní družiny


Naše první vysvědčení


Masopust


Fantazie z geometrických tvarů


S jarem přicházejí Velikonoce


Informace - karanténa

Vážení a milí rodiče,

termín 31.3.2020 zadaných úkolů již proběhl. Vím, že doba je nelehká, proto Vám i Vašim dětem patří vřelý dík i obdiv.

Další vyučování bude probíhat jako podle rozvrhu hodin. Úkoly plánuji do 30.5.2020, kdy učivo by mělo být již probráno. Červen je určen k opakování a procvičování. Protože jsme nad plánem učiva, moc už toho nezbývá.

Pokyny k výuce:

 1. Slabikář (je hotový), čtení textů denně procvičujte, příp. čtěte knihu (s velkými písmeny) dle vlastního výběru.
 2. Psaní (Písanka - díl 3. je hotová), pokračujte ve 4. díle. Nácvik nového písmena můžete trénovat do cvičného sešitu.
  • Dále si diktujte:
   1. malá a velká písmena
   2. slabiky krátké (př. ta, ma) a dlouhé (př. lé, Sů)
   3. slova - jestliže píšete písmeno ve slabice s diakritikou (čárkou, kroužkem, háčkem, tečkou) : á,é,í,ó,ú,ů,ž,š,č,ř,j,ď,ť,ň, tak přerušte slovo, udělejte příslušné diakritcké znaménko, pak slovo dopište.
   4. krátké věty - na začátku věty a ve vlastních jménech vždy velké písmeno; za větou tečka, vykřičník, otazník.
 3. V pracovních sešitech z českého jazyka: dokončete rozepsaný sešit a začněte nový (poslední). Prosím, pište přepis psace nebo malými či velkými tiskacími písmeny.
 4. V pracovních sešitech z matematiky: dokončete 3. díl a pokračujte (posledním) 4. dílem. Zařaďte k procvičování úkoly v sešitech: (Počítáme zpaměti, Moje počítání, ... v souladu s učivem v pracovních sešitech.)
 5. Prvouka: učivo si rozvrhněte tak, aby pracovní sešit byl vyplněn. Umět: jméno a příjmení; adresa, datum a rok narození; měsíce v roce, roční období (přiřadit měsíce k jaru, létu, podzimu, zimě); zvířata a jejich mláďata; stromy a jejich plody; rostliny (na jaře, v létě, na podzim); hodiny (ráno, dopoledne, odpoledne, večer)
 6. Výchovy - výtvarná, pracovní: malujte výkresy a tvořte výrobky týkající se témat v prvouce.

Telefonní kontakt je uveden v Úkolníčku.

Úkoly nezadávám termínově. Práce je individuální. Postup v novém učivu by měl následovat až poté, co procvičování bylo zvládnuto.

V případě, že bychom nešli do školy ani do konce června, bude učivo tématicky přesunuto do 2. ročníku.

Moc Vás, milé děti, pozdravuji. Denně na Vás myslím, jak jste snaživé.

Vám, obětaví rodiče, velmi děkuji za pomoc při výuce našich prvnáčků.

Srdečně zdraví 

Vaše učitelka Galina Žďárská

Pokyny pro zahájení vyučování od 25.5.2020
xx
Vážení rodiče,
xx
posílám Vám:
xx
POKYNY PRO ZAHÁJENÍ DOBROVOLNÉHO VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLE A K NÁSTUPU přihlášených žáků třídy 1.A ke dni 25.5.2020.
 • Žáci 1.A se shromáždí v dvoumetrových rozestupech s rouškou na ústech v doprovodu zákonného zástupce do skupin jako třída před vstupem do šatny.
 • Rodič mi předá: Čestné prohlášení (ověřené svým podpisem), že dítě je bez příznaků virového onemocnění. Bez něj nelze dítě vpustit do šaten. Tento tiskopis je možné stáhnout ze stránek školy (nebo v nejkrajnějším případě ho obdrží ráno na požádání u mě a na místě vyplní).
 • V 7:30 si skupinku přihlášených dětí před šatnami přeberu zase v rozstupech. V šatně se přezujeme a poté vydezinfikujeme ruce. Dál přejdeme do třídy 1.A.
 • Vyučování bude zahájeno v 7:50 dle upraveného rozvrhu (ke změně dochází jen v tělesné výchově, která je nahrazena českým jazykem).
 • Žáci budou mít na dopoledne 2 roušky se sáčky (a pokud setrvají i odpoledne v bloku zájmového vzdělávání, tak ještě třetí).
 • Při odchodu ze třídy žáci oznámí mně nebo dozoru na chodbě, že odcházejí na toaletu. (Stále v roušce dodržují rozestupy a hygienu rukou na WC).
 • Žáci, kteří využijí stravování ve školní jídelně, půjdou v 11:15 v doprovodu dalšího pedagoga po skupinách a s rouškou na oběd. Poté je dle rozpisu předají ve 12:00 zákonnému zástupci šatnou školy.
 • Skupina žáků bez oběda skončí v 11:30, které předám ze šaten rodičům (popř. nahlášeným zástupcům).
 • Další vyzvedávání dětí bude ve 14:00 a 15:00. Prosím, aby případné změny ohledně odchodu byly písemně oznámeny na lístku a s podpisem.
 • PREZENCE ŽÁKŮ BUDE EVIDOVÁNA. Prosím, aby absence přihlášených dětí do vyučování byla mně (popř. paní ředitelce) nahlášena telefonicky. Jestliže dítě bude nepřítomno nejméně 3 dny, oznamte telefonicky důvod (popř. další neúčast ve vyučování) vedení školy. 

Děkuji

xx

S pozdravem

xx

Galina Žďárská

Informace - vysvědčení - léto 2020
xx
Vážení rodiče,
xx
podávám informace ke dni 26.6.2020, kdy uzavíráme II. pololetí školního roku rozdáním vysvědčení.
xx
Pokyny k tomuto dni platí pro rodiče dětí, které nenastoupily k dobrovolnému vyučování:
 • děti se shromáždí před šatnou I. stupně do 7:30 v roušce
 • předáte mi prohlášení o bezinfekčnosti
 • po rozdání vysvědčení po 8:30 vám dítě předám východem ze šaten
 • prosím, zavolejte mi, během pondělí 22.6., zda vaše dítě přijde (nepřijde)
 • pozn. kdo má pomůcky na Tv, Vv (+výkresy), také bačkory v šatně (nezapomeňte si klíč od skříňky)

Děkuji. Moc se na vás těším.

xx

S pozdravem

xx

Vaše třídní učitelka

xx

Galina Žďárská

MzdlY