AKTUALITY

arr3PoděkováníDěkujeme Asociaci pro elektromobilitu ČR za poskytnutí daru ve formě ochranných štítů pro... arr3PRACOVNÍ NABÍDKA  Přijmeme asistentku/a pedagoga na částečný pracovní úvazek (0,5 úv. - 20 hodin... arr3Procvičování pro žáky1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny.... arr3Kalendář akcí

DOKUMENTY

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODNĚTŮ

ROZPIS POLOŽEK ROZPOČTU PRO ROK 2019 DLE SCHVÁLENÉHO PŘÍSPĚVKU

ROZPIS POLOŽEK ROZPOČTU PRO ROK 2018 DLE SCHVÁLENÉHO PŘÍSPĚVKU

ROZPIS POLOŽEK ROZPOČTU PRO ROK 2017 DLE SCHVÁLENÉHO PŘÍSPĚVKU

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní družina

Vnitřní řád školní družiny

Stanovení výše úplaty v ŠD

Školní vzdělávací program - školní družina

Zápisní lístek

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

 


GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR - základní informace - PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vzory žádostí:

Zájmové útvary

Provozní řád zájmových útvarů

Přehled kroužků pro školní rok 2019-2020

Kroužky p.uč. Radky Voříškové


Výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Nejčastější otázky a odpovědi týkající se zápisu do 1. tříd

Školní úraz

Informace k postupu při školním úrazu žáka

Žádost o vyhotovení záznamu o úrazu

Žádost o odškodnění úrazu

Posudek o bolestném 

Ostatní

Žádost rodičů o mimořádné uvolnění dítěte ze školy

 

Žádost rodičů o individuální vzdělávací plán

 

Informovaný souhlas (exkurze) pro žáky 8. a 9. tříd

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Informace a opatření školy k výskytu vši dětské

Čestné prohlášení

Ceník pronájmů

pro školní rok 2017 / 2018

MjI0MjNm