AKTUALITY

arr3Informace pro rodiče žáků 1. třídVážení rodiče, nový školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. září v 7:50. Škola bude... arr3Procvičování pro žáky1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny.... arr3PoděkováníDěkujeme Asociaci pro elektromobilitu ČR za poskytnutí daru ve formě ochranných štítů pro...

Aktuality
Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:


Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:


o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021


o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021


o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021


o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd proběhne dálkovou formou v termínu od 1.4. do 30.4.2021.

 

Škola přijme maximálně 50 žáků. Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti školy (viz školský obvod).

 

Pokud žádáte o přijetí do 1. ročníku:

Na webových stránkách školy si prosím stáhněte dokumenty:

 

Vyplněné je spolu s prostou kopií rodného listu zašlete na adresu školy, popř. vhoďte do poštovní schránky u vchodu školy.

 

Pokud žádáte o odklad školní docházky:

Na webových stránkách školy si prosím stáhněte dokumenty:

 

Vyplněné je spolu s prostou kopií rodného listu, doporučením z pedagogicko-psychologické poradny a doporučením od pediatra zašlete na adresu školy, popř. vhoďte do poštovní schránky u vchodu školy.

 

Dokumenty nezasílejte dříve než 1. dubna!

 

Rozhodnutí o přijetí / o odkladu obdržíte v 1. polovině května po ukončení zápisu.

 

Pokud v době zápisu nebudete mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, žádost o odklad podejte. Dodat chybějící dokumenty budete moci později. Rozhodnutí o odkladu v tomto případě obdržíte až po dodání veškerých dokumentů.

 

Publikace Novadida Chystáme se do 1. třídy

 

 

* Školní družina je otevřena každé ráno od 6.30 do 7.30 (žáci se na ranní družinu nemusí přihlašovat). Odpolední družina navazuje na vyučování, které žákům 1. tříd končí v 11.30. Družina je k dispozici do 16.00.

Zák. zástupci, kteří chtějí, aby jejich dítě docházelo do odpolední školní družiny, vyplní zápisní lístek a odešlou ho společně s žádostí o přijetí k povinné školní docházce.

 
Testování žáků

Jak bude probíhat testování: 

Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce. 

Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

Přiloženou zkumavku umístíme do stojánku a připravíme do ní roztok.

Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr vatovou tyčinkou dle pokynů. 

Vatová tyčinka se vzorkem se vloží do zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem. Otočí se s ní asi 10x. Poté se nechá stát asi 1 minutu.

Při odebrání vatové tyčinky ze zkumavky, stiskneme zkumavku tak, aby z vatové tyčinky zůstalo co možná nejvíce kapaliny ve zkumavce.

Nainstalujeme kapátko na zkumavku, pevně ji uzavřeme a necháme znovu 1 minutu stát.

Vezmeme připravenou testovací kazetu, nakapeme kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.

Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

Procvičování pro žáky

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

Online procvičování pro žáky základních škol (taky od Frause), ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/blog

Nabídka soutěží

pro žáky školy je k dispozici na našem facebookovém profilu.

 

Kalendář akcí

YTYyMDU